ÇORUM-TURKEY

Biz Kimiz?

Adaleti ve medeniyetler ittifakını destekleme ve yardımlaşma derneği

Biz Kimiz?

MİSYONUMUZ
Türkiye ve Nijerya halkları arasında sosyal ve kültürel bağları geliştirmek. Dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek
Ortak  projeler geliştirmek ve uygulamak
Türkiye ve Nijerya Kültürlerini araştırmak ve tanıtmak
Ahlaki, manevi, dini, tarihi ve kültürel faaliyetlerde bulunmak
Nijerya ve yurtdışında yapılacak ilmi ve kültürel faaliyetlerde bulunmak
İslam kültür mirasını Nijerya gençlği arasında tanınması adına ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak
İnsanların maddi ve manevi mutluluğuna hizmet etmek
Eğitim çalışmaları kapsamında talebelere eğitim ihtiyaç desteği

VİZYONUMUZ
Türkiye ve Nijerya ülkeleri arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını geliştirmek
(Gönülülleri) Üyeleri arasında eğitim, sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetler  yaparak yardımlaşmayı ve dayanışmayı geliştirmek
Farklı kültürleri birer zenginlik olarak görmek suretiyle küresel barışa ve insanlığın mutluluğuna hizmet etmek
Manevi, maddi, eğitim ve yardımlaşma olmak üzere daha farklı alanlarda ortak projeler yapmak

OUR MISSION
To widen the cultural and social relations between Turkish and Nigerian people for further strong and friendly relations
To develop and implement joint projects
To introduce and promote the Turkish and Nigerian cultures to each other
Protecting morality, spiritual, religious, historicsl and cultural values and teaching from healthy sources
Attending to scientific and cultural activities in Nigeria and abroad
Performing national and international Works on behalf of recognition of Islam Culture Heritage among Nigeria Youths
Serving physical and spiritual happiness of human being
Educational Need Support to students within the scope of educational services

OUR VISION
To improve the firendship and brotherhood relations between Turkey and Nigeria countries
To develop cooperation and solidarity between its volunteers, members  in terms of educational,social,touristic,scientific, commercial and cultural activities
To spend effort for global peace and haappiness of humanity by considering different cultures as kind of richness
Performing more procejts at different fields beside spiritual, physical, educational and aid ones