ÇORUM-TURKEY

Adamder

Adaleti ve medeniyetler ittifakını destekleme ve yardımlaşma derneği

Adamder

ADALETİ VE MEDENİYETLER İTTİFAKINI DESTEKLEME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Derneğimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için tüzüğümüze buradan ulaşabilirsiniz.

ADALETİ VE MEDENİYETLER İTTİFAKINI DESTEKLEME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (ADAM-DER)

Madde 1:Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin merkezi Çorum’dur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Medde 2: Derneğin Amacı

Birçok milletin yaşantısına tanıklık yapmasıyla insanlığın ortak mirası sayılan , evrensel değerler etrafında örgütlenen Anadolu kültürel mirası , birikimini ve medeniyetler ittifakını bütün dünya ile paylaşmak , bu paylaşımın sonucu olarak kültürlerin yöresel özellikleri nedeni ile farklılıklarını onların birer zenginlikleri olarak görmek , birbirine aykırı kültürlerin arasında hoşgörü ve saygıyı tesis etmek benzerlilerini de ortak evrensel kültürün barışa ve insanların mutluluğuna hizmet eden araçlar haline getirmek  için dostça adımlar atmak , insanların ortak geçmişi ve birikimini mirası ile büyüyüp gelişen

Günümüz insanları ile geleceğin insanlarına daha güzel ve yaşanabilir bir dünyayı ve ortak birikimi miras bırakmak adına , tanıma , tanışma, paylaşma , ve ortak değerler üretmek için eğitim ve köprü görevi ile faaliyetler yapmak , devletimizin hukuk kuralları doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek , toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek , yurt içinde ve dışında  nerede olursa olsun olağan ve olağanüstü durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde aynı, nakdi her türlü yardımda bulunmaktır.

Madde 3:Derneğin Amacını Gerçekleştrmek İçin Yapacağı Faaliyetler

1-KÜLTÜREL FAALİYETLER

1-Ahlaki , manevi, dini , milli, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, tanıtılması ve yaşatılması ; insan temel hak ve hürriyetlerinin bütün dünya insanlarına tanıtılması ve yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapar ve yapanlara katkıda bulunur.

2-Yasal sınırlar içinde yurt içi ve yurt dışında her türlü kültürel faaliyetlerde bulunur ve yapılan organizasyonlara katılır , katkıda bulunur.

3-Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı yazılı sesli görüntülü yayınları yapar ve yaptırır, matbaa , video,  sinema merkezleri ,kütüphaneler kurar , bilgisayar programları hazırlar.

Derneğin adı :Adaleti Ve Medeniyetler İttifakını Destekleme Ve Yardımlaşma Derneği ‘’dir.Kısa adı’’ADAM-DER’’dir.